Deze website is vernieuwd en verhuisd naar een nieuw adres:


Website verandering:
oud: www.plaatselijkbelangbergentheim.nl
nieuw: www.pbbergentheim.nl


Contact email adres verandering:
oud: info@plaatselijkbelangbergentheim.nl
nieuw: contact@pbbergentheim.nl

De oude email adres blijft nog wel een tijdje werken en wordt later automatisch door gestuurd naar het nieuwe adres.


Naar de nieuwe pbbergentheim.nl site

 


Bergentheim werkt samen aan verkeersveiligheid

De Plaatselijke Belangen in en rond Bergentheim werken samen aan het vergroten van de verkeersveiligheid in het dorp. Op initiatief van Plaatselijk Belang Bergentheim, Oud Bergentheim en Gouden Ploeg hebben diverse werkgroepen concrete acties voorbereid die de komende tijd worden uitgevoerd. Wethouder Jannes Janssen gaf op donderdag 18 oktober samen met de bestuursleden van de betrokken Plaatselijke Belangen het startsein voor het project. 

Verschillende werkgroepen van Plaatselijk Belang Bergentheim, Plaatselijk Belang Oud Bergentheim en Plaatselijk Belang Gouden Ploeg hebben diverse acties op touw gezet om de verkeersveiligheid in en rond het dorp te vergroten. De eerste actie die is uitgevoerd, is het plaatsen van matrixborden aan de Kanaalweg Oost en West. Deze matrixborden geven de gereden snelheid aan. Dit is een eerste maatregel om de weggebruikers te attenderen op en bewust te maken van de door hun gereden snelheid. Daarnaast wordt de komende periode onder andere de actie Duim gehouden, waarbij automobilisten middels het uitdelen van groene of rode kaarten worden ‘beloond’ voor hun gedrag en waarbij uitleg wordt gegeven over de actie. Wethouder Jannes Janssen onthult dan samen met bestuursleden van de betrokken Plaatselijke Belangen een spandoek waarmee aandacht gevraagd wordt voor het project.

De gemeente Hardenberg hecht waarde aan duurzame verkeersveiligheid in dorpen en wijken. Het doel is dat er op de wegen een situatie ontstaat waarin de veiligheid gewaarborgd is. Verkeersoverlast wordt vaak veroorzaakt door verkeerd verkeersgedrag, in veel gevallen door de bewoners van de wijk of het dorp zelf. Vaak melden bewoners verkeersoverlast bij de gemeente waarbij zij verzoeken om handhaving. Handhaving is echter geen blijvende oplossing en de gemeente Hardenberg streeft naar een blijvende oplossing. Om dit vorm te geven, biedt de gemeente de inwoners in de vorm van het draaiboek ‘Duurzaam Veilig’ een handleiding om verkeersproblemen in het dorp of de wijk middels het doorlopen van verschillende stappen op te lossen. Uitgangspunt is een goede samenwerking tussen de gemeente, politie, Plaatselijk Belang en de inwoners. Met behulp van het draaiboek stellen de betrokken partijen samen doelstellingen en strategieën op om tot een duurzame verkeersveilige oplossing te komen.

 

Bron: www.detoren.net  

 

Notulen Lid worden Nieuws

verslag van bestuursvergadering van 31 augustus 2016.

Lid worden van Plaatselijk belang is heel eenvoudig en kost u maar 7 euro per jaar.

Klik hier om u aan te melden

       
Melden van slechte plekken in trottoir of straat.
We krijgen soms meldingen over slechte plekke...(meer)
Vooraankondiging enquete inzameling huishoudelijk afval
Vooraankondiging enquete inzameling huishoude...(meer)
Storten particulier groenafval
Storten particulier groenafval De buitendien...(meer)
Deze website is gerealiseerd door GDL Media