Plaatselijke Belangen Bergentheim werken samen aan verkeersveiligheid

  
pagina_afbeeldingen/DSC_0049a.jpg pagina_afbeeldingen/DSC_0050a.jpg pagina_afbeeldingen/DSC_0056a.jpg
 

De Plaatselijke Belangen in en rond Bergentheim werken samen aan het vergroten van de verkeersveiligheid in het dorp. Op initiatief van Plaatselijk Belang Bergentheim, Oud Bergentheim en Gouden Ploeg hebben diverse werkgroepen concrete acties voorbereid die de komende tijd worden uitgevoerd. Wethouder Jannes Janssen gaf op donderdag 18 oktober samen met de bestuursleden van de betrokken Plaatselijke Belangen het startsein voor het project. 

Verschillende werkgroepen van Plaatselijk Belang Bergentheim, Plaatselijk Belang Oud Bergentheim en Plaatselijk Belang Gouden Ploeg hebben diverse acties op touw gezet om de verkeersveiligheid in en rond het dorp te vergroten. De eerste actie die is uitgevoerd, is het plaatsen van matrixborden aan de Kanaalweg Oost en West. Deze matrixborden geven de gereden snelheid aan. Dit is een eerste maatregel om de weggebruikers te attenderen op en bewust te maken van de door hun gereden snelheid. Daarnaast wordt de komende periode onder andere de actie Duim gehouden, waarbij automobilisten middels het uitdelen van groene of rode kaarten worden ‘beloond’ voor hun gedrag en waarbij uitleg wordt gegeven over de actie. Wethouder Jannes Janssen onthult dan samen met bestuursleden van de betrokken Plaatselijke Belangen een spandoek waarmee aandacht gevraagd wordt voor het project.

De gemeente Hardenberg hecht waarde aan duurzame verkeersveiligheid in dorpen en wijken. Het doel is dat er op de wegen een situatie ontstaat waarin de veiligheid gewaarborgd is. Verkeersoverlast wordt vaak veroorzaakt door verkeerd verkeersgedrag, in veel gevallen door de bewoners van de wijk of het dorp zelf. Vaak melden bewoners verkeersoverlast bij de gemeente waarbij zij verzoeken om handhaving. Handhaving is echter geen blijvende oplossing en de gemeente Hardenberg streeft naar een blijvende oplossing. Om dit vorm te geven, biedt de gemeente de inwoners in de vorm van het draaiboek ‘Duurzaam Veilig’ een handleiding om verkeersproblemen in het dorp of de wijk middels het doorlopen van verschillende stappen op te lossen. Uitgangspunt is een goede samenwerking tussen de gemeente, politie, Plaatselijk Belang en de inwoners. Met behulp van het draaiboek stellen de betrokken partijen samen doelstellingen en strategieën op om tot een duurzame verkeersveilige oplossing te komen.

 Bron: www.detoren.net   

<< Terug naar overzicht

Deze website is gerealiseerd door GDL Media