Er kan weer gebouwd worden in Bergentheim

Als Plaatselijk Belang Bergentheim zagen wij de laatste jaren met lede ogen aan dat veel Bergentheimers ons dorp gingen verlaten.
Niet omdat men hier niet wil wonen, maar gewoon omdat er vrijwel geen mogelijkheden waren, alleen project matig. Voor de toekomst een zorgelijke ontwikkeling en we zijn dan ook bang dat Bergentheim een ‘slapend’ dorp wordt. Dit heeft uiteraard veel gevolgen voor een ‘actief’ leven in Bergentheim e.o.. Sportverenigingen, scholen, kerken en andere organisaties hebben steeds minder leden.
Na een aantal gesprekken tussen Plaatselijk Belang Bergentheim, Roosdom Tijhuis, Explorius Vastgoedontwikkeling BV, en de gemeente Hardenberg kunnen we met een positief bericht komen:

BOUWEN IN BERGENTHEIM WORDT WEER MOGELIJK!

Roosdom Tijhuis heeft reeds een aantal kavels in de vrije verkoop in het gebied Möllinksvaart c.q. straks gaan verkopen (medio september). Niet project matig, zonder bouwverplichting. Twee kavels zijn inmiddels verkocht.
Klik hier om de kaart te zien om welke kavels het gaat. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van RoTij:
http://roosdomtijhuis.nl/project/bergentheim-mollinksvaart/
Zij zullen via mailingen op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws.

Ook bouwen op het voormalige bakkerij terrein is binnenkort mogelijk. Ook hier geldt dat er geen bouwverplichting is en iedereen vrij is in de keuze door wie er gebouwd wordt. Hier is ook de mogelijkheid voor het bouwen van een woning met bedrijfspand.
Inmiddels is er een concept bestemmingsplan ter beoordeling ingediend bij de gemeente. Als dit concept gedragen wordt door de gemeente en de verkaveling defenitief is zal er meer informatie worden verstrekt. Klik hier voor de stedenbouwkundige schets.
Als er alvast geïnteresseerden zijn, dan kunnen die zich melden. Zij kunnen voor meer informative terecht bij

Explorius Vastgoedontwikkeling BV,
Ir. M.H.G. Spekreijse (ontwikkelingsmanager)
m.spekreijse@explorius.nl
www.explorius.nl

Uiteraard kunt u ook informatie opvragen bij het bestuur van Plaatselijk Belang Bergentheim, info@plaatselijkbelangbergentheim.nl

 

<< Terug naar overzicht

Deze website is gerealiseerd door GDL Media