Beste inwoners van Bergentheim,

hierbij even een mededeling van de gemeente over het onderhoud van Van Royensbos te Bergentheim.

In dit bos zijn recent verschillende werkzaamheden uitgevoerd waaronder herstel van de poel, de bosweide (tra), het half verharden van de hoofdpaden en het weer toegankelijk maken van paden.

In dit bos en met name in de bosranden en langs de wandelpaden staan dode bomen, bomen die hinder (gaan) veroorzaken aan de omringende particuliere percelen of geen toekomst hebben omdat de bomen onder nog grotere bomen staan. Doelstelling is behoud van het vnl. inlands eikenbos met karakteristieke bomen.

Om een idee te krijgen van de hoeveelheid werk zijn recent deze bomen ‘’waar wat mee is’’ gemarkeerd.

Uiteraard wordt vooraf aan de (mogelijke) uitvoering van de werkzaamheden een Ecocheck naar de aanwezige flora en fauna uitgevoerd. Opzet planning is, bij bestuurlijke instemming en in combinatie van werkzaamheden, om in het laatste kwartaal van 2015 of het 1e kwartaal 2016 en in ieder geval buiten het broedseizoen.

Ook zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die eenvoudige bosonderhoudswerkzaamheden willen uitvoeren en doen hierbij een oproep om u hiervoor aan te melden.

Alvast bedankt,
vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Bergentheim,
namens Ben Bakkens
Openbaar Gebied Infra (OG), Gebouwen en Gronden (IGG)
Tel. 0523-289334
Ben.Bakkenes@ommen-hardenberg.nl

<< Terug naar overzicht

Deze website is gerealiseerd door GDL Media