PERSBERICHT

18 november 2013

 

196 inwoners,  ouder dan 60 jaar, in Bergentheim hebben de moeite genomen de enquête (625x) over de Buurtkamer te beantwoorden. Uit de door De Stuw, in samenwerking met de gemeente Hardenberg, uitgezette enquête blijkt een serieuze behoefte onder de beoogde doelgroep. Eén op de vijf ouderen (19%) van Bergentheim geeft aan dat men te weinig sociale contacten kent. De groep ouderen die aangeeft graag meer contact te willen is twee keer zo groot, namelijk twee op de vijf (43%).  Indien Bergentheim over een Buurtkamer zou beschikken geeft 67% van de ouderen aan de Buurtkamer te willen bezoeken om onder andere hun sociale contactmomenten uit te breiden. Daarnaast zou men er graag ongeorganiseerde ‘huiskamer’ activiteiten willen doen, zoals spelletjes, biljarten en handwerken. Ook is er veel interesse voor computerlessen en gezamenlijk eten. Veel ouderen (82%) zouden het prettig vinden wanneer zij in de Buurtmaker informatie zouden kunnen verkrijgen over wonen, zorg en welzijn.

Tijdens de eerste gehouden informatiebijeenkomst was al gebleken dat er onder de plaatselijke bevolking veel mensen bereid waren zich als vrijwilliger in te zetten voor een Buurtkamer. Dit bleek opnieuw uit de enquête, want ook onder de oudere inwoners van Bergentheim was een derde bereid als vrijwilliger op te treden.

In de enquête is ook geïnformeerd naar geschikte locaties. De meest genoemde locatie, die van het huidige Rabobank kantoor, blijkt niet beschikbaar en valt dus af. Enkele andere opties zijn afgevallen omdat de bevolking die niet als neutraal aanmerkt of omdat de ruimte niet goed toegankelijk of bruikbaar is. Ook om kostentechnische redenen is een potentiële locatie afgevallen. Zo blijft er een drietal opties over die door een plaatselijke werkgroep, waarin ook Plaatselijk Belang Bergentheim is vertegenwoordigd, zullen worden bekeken en beoordeeld.

Tijdens de informatiedag is veelvuldig het wijkgebouw van Carinova aan het Bastingplein genoemd. Nadat eerst leek alsof deze ruimte niet beschikbaar was, lijken hier nu toch mogelijkheden te zijn. Ook de mogelijkheden van De Posthoorn van de Saxenburghgroep aan de Postlaan zullen worden onderzocht. Tenslotte wordt een ruimte van de praktijk voor Chiropractie aan de Koepelweg nader bekeken en beoordeeld. Bij alle potentiële ruimtes zal worden gekeken naar de beschikbaarheid, de bruikbaarheid en de toegankelijkheid. Uiteraard spelen ook de kosten en de ligging een rol. Uiteindelijk zal de werkgroep een oordeel moeten vellen welke ruimte het meest geschikt wordt geacht op alle onderdelen en waar men van start wil gaan met een lokale Buurtkamer.

 

EINDE PERSBERICHT

<< Terug naar overzicht

Deze website is gerealiseerd door GDL Media