Vooraankondiging enquete inzameling huishoudelijk afval

Geacht bestuur,

Eind maart van dit jaar hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden voor de verschillende belangenverenigingen in de  gemeente Hardenberg over de mogelijkheden die er zijn rond het inzamelen van het huishoudelijk afval en de wensen en behoeften die er zijn omtrent dit onderwerp.

In de maand mei hebben we voor de belangenverenigingen vervolgens een excursie naar afvalverwerker ROVA georganiseerd.

Een volgende stap in het proces om tot besluitvorming te komen rond de volgende fase van het “omgekeerd Inzamelen”  is het uitzetten van een enquete over de mogelijkheden en wensen rond de inzameling van het huishoudelijk afval.

In dit kader zouden we ook u graag weer benaderen met het verzoek uw standpunt kenbaar te maken en via bijv. uw website uw leden te attenderen op deze enquete (online-vragenlijst).

Het is de bedoeling om deze enquete eind augustus van dit jaar uit te zetten.

Mede op basis van de resultaten van deze enquete hopen we voldoende informatie te hebben om een aantal scenario’s uit te werken.

Met vriendelijke groet,

 

Jan de Vries
vakspecialist A contactambtenaar
Openbaar Gebied Bedrijfsbureau OG
Tel. 0523-289264
Jan.deVries@ommen-hardenberg.nl

<< Terug naar overzicht

Deze website is gerealiseerd door GDL Media