Voortgang Buurtkamer Bergentheim

In februari is een informatiebijeenkomst gehouden over een mogelijke buurtkamer in Bergentheim. Hier zijn ruim 50 belangstellenden op af gekomen en hebben zich 23 personen gemeld als potentieel vrijwilliger. Drie personen hebben zich beschikbaar gesteld als contactpersoon. Samen met een vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang Bergentheim vormen zij een werkgroep die, met ondersteuning van De Stuw, de realisatie verder uitwerkt. Hierbij valt te denken aan mogelijke locaties, de openstelling en het vrijwilligerschap.

Een voorziening als een buurtkamer draait geheel dankzij de inzet van vrijwilligers. Zij fungeren als gastheer of gastvrouw en verrichten voorkomende werkzaamheden bij uiteenlopende activiteiten. Samenwerkende organisaties als de Saxenburg Groep, de Baalderborg Groep en De Stuw zetten zich in om de Buurtkamer Bergentheim van de grond te krijgen en zullen waar nodig ondersteuning bieden.

Om duidelijk te krijgen wat de wensen voor een Buurtkamer zijn, wordt onder de oudere inwoners van Bergentheim na de vakantieperiode een enquête verspreid. Omdat de werkgroep uiteraard niet over een adressenbestand van deze inwoners beschikt en de gemeente deze niet mag afgeven, zal de enquête verspreid en ingenomen worden door de gemeente. De uitkomsten worden echter door de werkgroep verwerkt. Met de uitkomsten hoopt de werkgroep duidelijk te krijgen wat er van een buurtkamer wordt verwacht.

Tijdens de gehouden informatiebijeenkomst werd het wijkgebouw van Carinova aan het Bastingplein het meest genoemd als geschikte locatie. Helaas valt deze mogelijkheid af omdat het gebouw de komende twee jaar nog verhuurd is en daarmee niet beschikbaar gesteld kan worden. In de enquête zullen enkele locatieopties worden voorgelegd, maar ook aanvullende ideeën zijn welkom.

Zoals in veel andere kernen van de gemeente Hardenberg wordt ook in Bergentheim door diverse partijen samenwerking gezocht om kostenbesparing mogelijk te maken en voorzieningen voor het buitengebied te behouden. De Buurtkamer is bij uitstek een voorziening die makkelijk gebruik kan maken van bestaande gebouwen waardoor huisvestingskosten voor alle partijen lager kunnen worden. Een bundeling van activiteiten maakt het totaalaanbod aan activiteiten groter en sterker. Zeker voor de toekomst.

<< Terug naar overzicht

Deze website is gerealiseerd door GDL Media